تاريخ : شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ | 12:37 | نویسنده : الهام...
 

الهه جان:

تو رفتی رد پایت در دلم ماند

شکوه خنده هایت در دلم ماند

                                           دلم را با سحر خوش کرده بودم

                                            غروب ماجرایت در دلم ماند

شریک دردهایم بودی اما

غم بی انتهایت در دلم ماند

                                            هزارو یک شبم چون باد بگذشت

                                            طنین قصه هایت در دلم ماند

سپردی سرنوشتم را به پاییز

بهار با صفایت در دلم ماند

                                            علی رغم سکوت ساده من

                                            سفر کردی صدایت در دلم ماند

وحالا مثل یک رویای برفی

تو رفتی زد پایت در دلم ماند.

                                            آبجیه همیشه غمگینتاريخ : جمعه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۸ | 14:19 | نویسنده : الهام...

 

كبوتر بچه ای با شوق پرواز                 بجرئت كرد روزی بال و پرباز

پرید از شاخكی بر شاخساری             گذشت از بامكی بر جوكناری

نمودش بس كه دوران راه نزدیك           شدش گیتی به پیش چشم تاریك

زوحشت سست شد بر جای ناگاه        زرنج خستگی درمانده در راه

گه از اندیشه بر هرسو نظر كرد            گه از تشویق سر در زیر پر كرد

نه فكرش با قضا دمساز گشتن            نه اش نیروی زان راه بازگشتن

نه گفتی كان حوادث را چه نامست       نه راه لانه دانستی كدامست

نه چون هر شب حدیث آب ودانی         نه از خواب خوشی نام ونشانی

فتاد از پای و كرد از عجز فریاد              زشاخی مادرش آواز در داد

كز ینسان است رسم خود پسندی       چنین افتند مستان از بلندی

بدین خردی نیاید از تو كاری                 به پشت عقل باید بردباری

ترا پرواز بس زود است ودشوار             زنو كاران كه خواهد كار بسیار

بیاموزندت این جرات مه وسال              همت نیرو فزاید هم پرو بال

هنوزت دل ضعیف وجثه خرد است         هنوز از چرخ بیم دستبرد است

هنوزت نیست پای برزن وبام                هنوزت نوبت خواب است وآرام

هنوزت انده بند وقفس نیست              بُجربازیچه،طفلان راهوس نیست

نگردد پخته كس با فكر خامی              نپوید راه هستی را به گامی

تراتوش هنر می باید اندوخت               حدیث زندگی می باید آموخت

بباید هردو پا محكم نهادن                   ازآن پس فكر بر پای ایستادن

پریدن بی پر تدبیر مستی است           جهان را گه بلندی گاه پستی است

به پستی در دچار گیروداریم                ببالا چنـــگ شاهین را شكاریم

من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج        تو را آسودگی باید مرا رنج

تو هم روزی روی زین خانه بیرون           ببینی سحر بازیهای گردون

از این آرامگه وقتی كنی یاد                 كه آبش برده خـــاك و باد بنیاد

نه ای تاز اشیان امن دلتنگ                 نه از چوبت گزند آید نه از سنگ

مرا در دامها بسیار بستند                   زبالم كودكان پرها شكستند

گه از دیوار سنگ آمد گه از در              گهم سر پنجه خونین شد گهی سر

نگشت آسایشم یك لحظه دمساز        گهی از گربه ترسیدم گه از باز

هجوم فتنه های آسمانی                   مرا آموخت علم زندگانی

نگردد شاخك بی بن برومند                 زتو سعی وعمل باید زمن پندتاريخ : جمعه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۸ | 2:2 | نویسنده : الهام...

 

یاد اون روزا که شروع آشنائی بود ..شروع آشنائی همیشه جالبه ولی زود گذره ...

          

گفتمش : دل می خری ؟

برسید چند؟

گفتمش : دل مال تو، تنها بخند !

خنده کرد و دل زدستانم ربود

تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل ز دستش روی خاک افتاده بود

جای بایش روی دل جا مانده بود .....تاريخ : شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ | 2:12 | نویسنده : الهام...

 

ای خدا من به كسی كاری ندارم

                             ولی زخم از همه خوردن شده كارم

                                                                      از غريب و كسي كه وصله جونه

پشت پا خوردن و مردن شده كارم

                                           هركجا پا میذارم هرجا كه مي‌رم

                                                                     پيش چشم‌هام مي‌بينم حلقه داری

ای خدا من خودمم هيچ نمیدونم

                                        چرا هر گل پيش چشم‌هام مي‌شه خاری.....................تاريخ : شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ | 1:30 | نویسنده : الهام...
        

 

 تاريخ : شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ | 0:55 | نویسنده : الهام...

چرا بعضی از آدمها  به امروزشون نگا نمی کنن؟؟؟؟؟؟؟

همش از آینده میگن .؟؟؟؟؟؟؟

چرااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   چرا بعضی ها نمیدونن امید به زدگی  همه چیز رو عوض میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

                                     زندگی دوستی  دو طرفه استتاريخ : پنجشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۸ | 22:20 | نویسنده : الهام...تاريخ : پنجشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۸ | 22:17 | نویسنده : الهام...

چرا زندگی زیباس؟؟؟؟؟؟؟؟تاريخ : سه شنبه چهارم اسفند ۱۳۸۸ | 0:51 | نویسنده : الهام...

چشمای مغرورش هیچوقت از یادم نمیره .                   
رنگ چشاش آبی بود .
رنگ آسمونی که ظهر تابستون داره . داغ داغ…

 

ادامش در ادامه مطلب...ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه چهارم اسفند ۱۳۸۸ | 0:25 | نویسنده : الهام...
 
مي خواهم باشم! براي چشمانت! كه ستاره شبهاي تاريك من است!

براي شنيدن خنده هايت ، براي تصور آينده هاي هنوز نيامده!
......

  


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه چهارم اسفند ۱۳۸۸ | 0:18 | نویسنده : الهام...

وقتی سر کلاس درس نشسته بودم تمام حواسم متوجه دختری بود که کنار دستم نشسته بود و اون منو “داداشی” صدا می کرد ....ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دوم اسفند ۱۳۸۸ | 21:1 | نویسنده : الهام...

ديشب وقتي چشمهام رو روي هم گذاشتم تصوير تو


در ذهنم نقش بست اما تاربود
....


 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ | 18:47 | نویسنده : الهام...
ملاقات انسان ها با خدا

 

.................


 


ادامه مطلب